นายสมภพ  มาลีแก้ว

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

ลงนามถวายสัตย์ปฎิณาณฯ

139270
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
79
267
138492
1861
2514
139270

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-26 08:16

กสร.จัดประชุมพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย

Post on 21 มิถุนายน 2561
by Chonburi
ฮิต: 639

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ รายงานรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑/รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑/รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนฯ /การจัดทำระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน และ ๒. พิจารณา การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี ๒๕๖๒/การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔ แห่ง/ลูกจ้าง ๑๙ คน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน